About.me: É sobre min

Guía para comezar a crear a nosa Identidade Dixital a partir dunha tarxeta virtual no espazo about.me

Twitter: unha aproximación para a conversa

Twitter unha aproximación para a conversa é unha pequena guía para comenzar a empregar este espazo como parte da nosa #IdentidadeDixital e para a creación e fortalecemento do noso #PLE e a nosa #PLN .